ONYX engineering

Společnost ONYX engineering je významný poskytovatel datových a hlasových služeb (ISP) a služeb systémové a technické podpory pro firmy. Společnost provozuje také vzdělávací centrum se širokou nabídkou školení.

ZALOŽENÍ SPOLEČNOSTI

Společnost byla založena 5. 2. 1996 v Olomouci. Původní cíl společnosti bylo dosáhnout a obhájit pozici spolehlivé firmy a stabilního partnera působící v oblasti správy a servisu počítačových sítí a informačních systémů. Zkušenosti zakládajícího týmu vedly od samého počátku k používání pouze špičkových technologií v jednotlivých oborech. Tím bylo vybudováno velmi silné zázemí, které je základním kamenem našeho úspěchu.

PRVNÍ KOMERČNÍ POSKYTOVATEL V OLOMOUCI

Firma ONYX engineering se ihned od svého založení intenzivně zaměřovala na technologie spojené s přenosem dat v rozlehlých sítích (WAN). Tato orientace se ukázala jako velká výhoda při masivním nárůstu požadavků na využívání internetu.

Již v roce 1996 jsme vybudovali jeden z největších internetových uzlů na Olomoucku. Technologické a znalostní zázemí naší firmy bylo natolik přesvědčivé, že jsme se stali správcem internetového uzlu společnosti CESNET a společnost začala jako první s komerčním poskytováním připojení k internetu v Olomouci. Na základě generálního povolení ČTÚ č. GP - 01/94 vydaném dne 12.7.1994 pod č.j. 3255/94 vybudovala naše firma v okrese Olomouc radiovou datovou síť, kterou od té doby rozvíjí a provozuje až do současné podoby.

STYL PRÁCE

Ve společnosti ONYX engineering panuje styl práce, jehož hlavní principy jsou otevřené, přímé a korektní jednání ve vztazích vůči partnerům, s cílem navázat dlouhodobou stabilní spolupráci s podobně zaměřenými partnery.

ŠKOLENÍ A VZDĚLÁVÁNÍ

V roce 2000 společnost vstoupila na trh s nabídkou školení. Nejprve s kurzy zaměřenými na oblast informačních technologií (IT), poté následovaly další typy kurzů. V součastné době pořádáme školení v rozmanitém spektru technických a humanitních oborů pro širokou škálu uživatelů.

Kontakty
Reference
Sponzorujeme