ONYX Administrace

Karty kurzů

Microsoft PowerPoint Vloženo: 1.3.2020 Použito pro weby: admin.onyx.cz onyx.cz edu-institut.cz

Zvládnutí práce v programu Microsoft PowerPoint a tvorba dokonalých prezentací je v řadě organizací nezbytnou nutností. Získejte i vy potřebné znalosti a dovednosti. Objednávka kurzu … více >

Microsoft Excel - pokročilí Vloženo: 1.3.2020 Použito pro weby: admin.onyx.cz onyx.cz edu-institut.cz

Kurz je určen pro pokročilé uživatele, kteří již mají osvojeny základní operace v kancelářském programu Microsoft Excel. Účastníci si zopakují základní operace s tabulkovým procesorem MS Excel a dále se naučí pracovat s databází a rozsáhlými tabulkami, základy programování makra, absolutní a relativní adresování, podmíněné formátování, kontingenčními tabulkami a grafy. Objednávka kurzu … více >

Tvorba WWW stránek Vloženo: 1.3.2020 Použito pro weby: admin.onyx.cz onyx.cz edu-institut.cz

Tento rekvalifikační kurz je určen pro začátečníky při práci s tvorbou WWW stránek. Od základních informací z tvorby webu a webové grafiky, přes získání základních dovedností v jazycích HTML, JavaScript, CSS, až k tvorbě grafických podkladů a práci s grafickými programy jako je např. Adobe Flash, GIMP nebo Adobe Photoshop. Objednávka kurzu … více >

Správce operačních systémů pro malé a střední organizace Vloženo: 1.3.2020 Použito pro weby: admin.onyx.cz onyx.cz edu-institut.cz

Správce operačních systémů pro malé a střední organizace na základě analýzy a potřeb uživatelů instaluje a zajišťuje správu operačních systémů a softwarových aplikací. Absolventi tohoto kurzu získají znalosti a dovednosti z oblasti návrhu, konfigurace a monitoringu sítí včetně zabezpečení dat. Objednávka kurzu … více >

Správce sítí pro malé a střední organizace Vloženo: 1.3.2020 Použito pro weby: admin.onyx.cz onyx.cz edu-institut.cz

Kurz Správce sítí pro malé a střední organizace je určen pro ty, které zajímá navrhování, implementace a udržování síťové infrastruktury malé a střední organizace. Kurz je vhodný pro všechny, kteří se chtějí ucházet o práci správce sítě a pro IT techniky. Objednávka kurzu … více >

Administrátor PC Vloženo: 1.3.2020 Použito pro weby: admin.onyx.cz onyx.cz edu-institut.cz

Kurz Administrátor PC a periferií zajišťuje fungování osobních počítačů typu PC, k nim příslušejících periferních zařízení a počítačové sítě malého rozsahu. Stará se také o instalaci těchto zařízení, jejich údržbu a odstraňování běžných poruch. Kurz je určen všem, které zajímá tato problematika. Objednávka kurzu … více >

Administrace MS SQL Serveru Vloženo: 1.3.2020 Použito pro weby: admin.onyx.cz onyx.cz edu-institut.cz

Tento kurz je určen pro všechny, kteří se chtějí naučit popsat architekturu databázového systému SQL Server, plánovat, instalovat a konfigurovat ho, zálohovat. obnovovat a udržovat databáze, spravovat zabezpečení aj. Je určen specialistům v oblasti IT a vývojářům aplikací. Objednávka kurzu … více >

Microsoft Outlook Vloženo: 1.3.2020 Použito pro weby: admin.onyx.cz onyx.cz edu-institut.cz

Kurz je určen pro uživatele, kteří chtějí zvládnout základní i pokročilé operace v kancelářském programu Microsoft Outlook. Objednávka kurzu … více >

Microsoft Word - začátečníci Vloženo: 1.3.2020 Použito pro weby: admin.onyx.cz onyx.cz edu-institut.cz

Kurz je určen pro začínající uživatele, kteří nemají žádné zkušenosti s prací v kancelářském programu Microsoft Word. Účastníci se naučí vytvářet a ukládat dokumenty, upravovat text, práci s tabulátory, symboly, odstavci, záhlavím a zápatím, ohraničením a stínováním, odrážkami a číslováním, vkládat a upravovat tabulky a obrázky do textu. Kurz předpokládá pouze základní znalost práce s PC. … více >