ONYX Administrace

Karty kurzů

Microsoft Excel - začátečníci Vloženo: 1.3.2020 Použito pro weby: admin.onyx.cz onyx.cz edu-institut.cz

Kurz je určen pro začínající uživatele, kteří nemají žádné zkušenosti s prací v kancelářském programu Microsoft Excel. Účastníci se naučí vytvářet a ukládat sešity, pracovat s buňkami, sešity, listy, vytvářet a formátovat tabulky, základy práce se vzorci a grafy. Kurz předpokládá pouze základní znalost práce s PC. Objednávka kurzu … více >

Základy obsluhy osobního počítače Vloženo: 1.3.2020 Použito pro weby: admin.onyx.cz onyx.cz edu-institut.cz

Tento rekvalifikační kurz je určen pro úplné začátečníky při práci s počítačem. Od základních informací o programu Windows, hardwaru a softwaru počítače, přes internet, MS Word a MS Excel až k elektronické poště, vše je účastníkům kurzu názorně předvedeno a vysvětleno na konkrétních příkladech. Objednávka kurzu … více >

Obsluha osobního počítače Vloženo: 1.3.2020 Použito pro weby: admin.onyx.cz onyx.cz edu-institut.cz

Rekvalifikační kurz Obsluha osobního počítače navazuje na kurz Základy obsluhy osobního počítače, zdokonaluje a prohlubuje dosavadní dovednosti a znalosti a nabízí rozšíření těchto znalostí o nové. Objednávka kurzu … více >

Tvorba www stránek - začátečníci Vloženo: 1.3.2020 Použito pro weby: admin.onyx.cz onyx.cz edu-institut.cz

Chcete se naučit vytvořit vlastní webovou stránku, znát základy webové grafiky či získat základní teoretické znalosti z těchto oblastí? Pak je náš kurz Tvorba WWW stránek pro začátečníky určen právě vám. Objednávka kurzu … více >

Kurzy na míru Vloženo: 1.11.2015 Použito pro weby: admin.onyx.cz onyx.cz edu-institut.cz

Naše firma nabízí široké spektrum akreditovaných i neakreditovaných kurzů, s bohatým výběrem témat. Pokud byste si i přes naši rozsáhlou nabídku z kurzů nevybrali – kurzy vám například nevyhovují svojí délkou, zaměřením, výběrem témat či místem konání – rádi vyjdeme vašim požadavkům vstříc a vytvoříme vám kurz přímo na míru. … více >

Umění prezentace Vloženo: 28.10.2015 Použito pro weby: admin.onyx.cz onyx.cz

Cílem tohoto kurzu je pochopení efektivnosti prezentace jako celku, který se skládá z technické a verbální části. Každá z nich má své zákonitosti a pravidla. V kurzu se soustředíme na praktické využití prezentace, nikoliv jen na dokonalou grafickou podobu technické části, ta totiž bez verbální stránky věci nefunguje tak dobře. Objednávka kurzu … více >

Obchodní zástupce Vloženo: 14.10.2015 Použito pro weby: admin.onyx.cz onyx.cz

Cílem obchodního zástupce je úspěšně dokončený prodej. Tento kurz nabízí potencionálním zájemcům o tuto profesi komplexní soubor znalostí důležitých pro výkon tohoto povolání. Jde zejména o dovednost prodeje výrobků, zboží a služeb jednotlivcům i organizacím, prezentaci nabízených výrobků a komunikaci se zákazníky. Objednávka kurzu … více >

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách Vloženo: 15.7.2015 Použito pro weby: admin.onyx.cz onyx.cz

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách je sestaven dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a jeho náplň určuje vyhláška č. 505/2006 Sb. Kurz obsahuje i odbornou praxi a má dvě části – obecnou a zvláštní. Účastníci kurzu, kteří ho úspěšně dokončí, získají kvalifikaci pro výkon povolání Pracovník v sociálních službách. Objednávka kurzu … více >

Zprostředkovatel obchodu Vloženo: 30.3.2015 Použito pro weby: admin.onyx.cz onyx.cz

Tento rekvalifikační kurz je dobrým odrazovým můstkem pro všechny, které zajímá problematika zprostředkování obchodu či jiných dohod. Jeho absolventi se mohou uplatnit v oblastech pojišťovacího, realitního, pracovního a jiného zprostředkování. Objednávka kurzu … více >