Projekt je realizován Úřadem práce v Olomouci ve spolupráci s Úřady práce v Prostějově, Přerově, Šumperku a Jeseníku. Je určen uchazečům o zaměstnání starším 50 let s bydlištěm v Olomouckém kraji, kteří jsou v evidenci úřadů práce Olomouckého kraje.

Dodavatelem aktivit je Sdružení "Zkušenost plus", které tvoří ONYX engineering spol. s r.o. spolu se Sdružením CEPAC-Morava.

Bližší informace http://zkusenostplus.onyx.cz/