ONYX Administrace

Novinky

Ukážeme Vám, jak na to Vloženo: 18.9.2012 Použito pro weby: admin.onyx.cz onyx.cz

Ukážeme Vám, jak na to

Jste žena a uvažujete o zahájení podnikání? Nevíte, jak začít, na kolik Vás přijde založení firmy? Kde sehnat peníze? Jaké předpisy a normy musíte splnit? Máte pochybnosti o tom, jestli Vás podnikání uživí? Chtěli byste své první kroky v podnikání konzultovat s někým, kdo už úspěšnou firmu má a poznat zblízka jeho zkušenosti?Ukážeme Vám, jak na to! … více >

Závěrečná konference projektu Nechci sedět doma! Vloženo: 27.6.2012 Použito pro weby: admin.onyx.cz onyx.cz

Závěrečná konference projektu Nechci sedět doma!

Projekt Nechci sedět doma, financovaný z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR, po dvou letech končí. Ve středu 27.6.2012 se setkáme spolu s konzultantkami mateřských center, lektory i účastnicemi projektu na závěrečné konferenci, jejímž cílem bude nejen zhodnocení realizace projektu a prezentace jeho výsledků, … více >

Spolupráce s Úřadem práce v Jeseníku Vloženo: 23.1.2012 Použito pro weby: admin.onyx.cz onyx.cz

Spolupráce s Úřadem práce v Jeseníku

Tímto článkem bychom vás chtěli informovat o tom, že se naše firma stala dodavatelem počítačových kurzů pro Úřad práce v Jeseníku a jeho klienty z řad nezaměstnaných.Jedná se o dva akreditované kurzy: základy obsluhy osobního počítače – … více >

ŠKOLÍME LINUX ADMINISTRÁTORY Vloženo: 5.10.2011 Použito pro weby: admin.onyx.cz onyx.cz

ŠKOLÍME LINUX ADMINISTRÁTORY

Ve dnech 6. a 7.10.2011 proběhne v našem školicím středisku na Pavelkově ulici školení administrátorů operačního systému Linux. V případě zájmu o podrobnější informace k nabízeným školením se prosím obraťte na divizi projektovou (projekty@onyx.cz). … více >

Školíme Excel pro firmu Ecological Consulting Vloženo: 23.6.2011 Použito pro weby: admin.onyx.cz onyx.cz

Školíme Excel pro firmu Ecological Consulting

V prostorách na¹í uèebny v Olomouci bylo dne 20.5.2011 ukonèeno ¹kolení pokroèilých u¾ivatelù programu MS Excel 2007 z firmy Ecological Consulting. Ètyødenní ¹kolení pod vedením lektora Dalibora Kociána absolvovalo 14 zamìstnancù firmy, kteøí pro svou práci MS Excel bì¾nì … více >

Spolupráce s Národní radou osob se zdravotním postižením ČR Vloženo: 17.3.2011 Použito pro weby: admin.onyx.cz onyx.cz

Naše firma by vás ráda informovala o tom, že byla vybrána jako dodavatel výuky práce s osobním počítačem pro Národní radu osob se zdravotním postižením ČR. Od 14.2. 2011 se konal v sídle naší firmy v Olomouci kurz Obsluha osobního počítače v celkovém rozsahu 86 hodin. Tento kurz probíhal v rámci projektu Národní rady osob se zdravotním postižením ČR, spadal do … více >

Zahájení kurzu v Přerově Vloženo: 3.2.2011 Použito pro weby: admin.onyx.cz onyx.cz

Výchova budoucí generace, ať už máme na mysli výchovu z pozice rodiče či z pozice pedagoga, je jednou z nejnáročnějších situací, se kterou se většina z nás ve svém životě setká. Je mi proto velkým potěšením oznámit vám, že na naší pobočce v Přerově bude 17.1. 2010 zahájen první běh rekvalifikačního kurzu Pečovatelka o děti předškolního věku. Tato … více >

Nové akreditace v naší nabídce Vloženo: 20.12.2010 Použito pro weby: admin.onyx.cz onyx.cz

Na podzim tohoto roku rozšířila naše firma nabídku svých dosavadních akreditací. Ministerstvem práce a sociálních věcí nám byly uděleny další dvě, a to Pedikúra včetně nehtové modeláže pro středoškolsky vzdělané uchazeče a pro uchazeče se základním vzděláním.Absolventi těchto kurzů získají: základní teoretické znalosti z oblastí anatomie a … více >

Botaska - botanika s kamerou Vloženo: 23.11.2010 Použito pro weby: admin.onyx.cz onyx.cz

V jednom z minulých článků jsme vás informovali o tom, že jsme se stali partnerem v projektu Univerzity Palackého E-learningová podpora praktické výuky biochemie a imunologie. Dalším z projektů UP, na kterých se naše firma partnersky podílí, je projekt BOTASKA – BOTANIKA S KAMEROU. Projekt vzniká v partnerství Univerzity Palackého, Výzkumného ústavu rostlinné … více >