V závěru loňského roku byla završena a úspěšně ukončena téměř tříletá práce na projektech financovaných ze strukturálních fondů EU, které naše firma realizovala ve spolupráci s Úřady práce v celém Olomouckém kraji, Sdružením CEPAC Morava a Agenturou EPICO. Je povzbudivé, že všechny naše projekty byly zdárně dokončeny, plánované hodnoty vybraných ukazatelů splněny, a proto nám mohly být i proplaceny schválené uznatelné náklady v celkové výši téměř 25 milionů Kč.

Za hlavní cíl jsme si kladli především aktivizaci dlouhodobě nezaměstnaných uchazečů o práci, zvláště se zřetelem na osoby starší 50 let, osoby pečující o dítě do 15 let věku nebo o dlouhodobě těžce zdravotně postižené členy rodiny.

Do projektů se zapojilo celkem 776 uchazečů o zaměstnání. Rekvalifikační kurzy absolvovalo celkem 713 klientů, do motivačních kurzů se zapojilo 573 lidí. Po celou dobu účasti v projektu byly našim klientům k dispozici konzultantky v Jeseníku, Uničově, Šternberku, Litovli a Mohelnici. Pro všechny naše klienty to byla příležitost k získání nových znalostí a dovedností. Jsme rádi, že byli s náplní spokojeni a že jsme jim mohli být nápomocni při řešení jejich nelehké situace. Blahopřejeme především 122 klientům, kterým se ve spolupráci s konzultantkami podařilo najít zaměstnání.

Děkujeme účastníkům projektu, celému projektovému týmu a spolupracujícím zaměstnancům Úřadů práce a všem přejeme hodně úspěchů v soukromém i pracovním životě.

V letošním roce bychom rádi navázali na úspěšnou práci a opět se zapojili do projektů ESF. O dalších aktivitách Vás budeme samozřejmě informovat.
Jana Tomečková
ONYX engineering, spol. s r. o.