29.3.2016 proběhne užitečný kurz – Konflikty na pracovišti. Je určen pro všechny, kteří chtějí předcházet zbytečným nedorozuměním a pochopit, co se děje ve chvíli, kdy spolupráce mezi kolegy neprobíhá tak, jak má.

Účastníci se naučí zásady komunikace a základy asertivního jednání, pochopí, co je mobbing a bossing a jak jim čelit. Seznámí se s typy jednotlivých pracovních skupin a naučí se, jak si v takové skupině najít své místo tak, aby se cítili dobře a přitom dosáhli maximálních pracovních výsledků.

Jedná se o jednodenní školení v rozsahu 8 vyučovacích hodin (8x45 minut) v prostorách učebny ONYX engineering.

Kurz je veden formou odborného výkladu propojeného s praktickým nácvikem jednotlivých situací, proloženého interaktivními testy a e-learningem.

Osnova kurzu:
  • Verbální a neverbální komunikace
  • Základy asertivního jednání
  • Manipulace
  • Typy pracovních kolektivů
  • Mobbing, bossing

Termín: 29.3.2016

Cena: 1210 Kč s DPH (jednodenní školení, celkem 8 vyučovacích hodin praxe a teorie)

Objednávka: Objednávkový formulář naleznete zde.