Tento kurz je vhodný pro začínající manažery všech úrovní a oborů, pro manažery s menší praxí ve vedení lidí, pro mistry, vedoucí skupin či jiné pracovníky, kteří se připravují na převzetí manažerské funkce. Chce pomoci začínajícím manažerům, např. zmenšit rizika na startu, získat ucelenou představu o roli manažera či vybudovat správné manažerské postoje.

Objednávka kurzu