V dnech 07.11.2007 - 08.11.2007 proběhne dvoudenní školení Microsoft Excel - kurz pro pokročilé pro šest účastníků. Tento kurz se zaměří na tvorbu a úpravu kontingenčních tabulek a grafů.