Až doposud byla naše firma ve veřejném povědomí spojována s pojmy jako jsou IT technologie, vzdělávací kurzy, rekvalifikační školení, problematika nezaměstnanosti, či projekty ESF. Tímto článkem bychom vás chtěli informovat o nové oblasti našeho působení.

1.9. 2010 zahájíme spolu Univerzitou Palackého a s ostatními partnery (Fakultní nemocnice Olomouc, Středomoravská nemocniční, a. s.) projekt E-LEARNINGOVÁ PODPORA PRAKTICKÉ VÝUKY BIOCHEMIE A IMUNOLOGIE. Hlavním cílem tohoto projektu je zkvalitnění výuky experimentální biochemie a imunologie s důrazem na praktické zdokonalování studentů v oblasti biochemických a imunologických metod a metod laboratorní medicíny při využití multimédií, internetu a moderních e-learningových technologií. Konečným cílem je zvýšení konkurenceschopnosti a uplatnitelnosti absolventů UP na trhu práce.

Naše firma poskytne v rámci projektu konzultační a poradenskou činnost v oblasti návrhu, realizace a provozu e-learningového portálu projektu. Experti naší firmy budou spolupracovat s IT specialistou projektu a s fakultními správci počítačové sítě. Účast na projektu naší firmě neskýtá žádný zisk, je to otázka prestiže a zároveň získání cenné reference.

Projekt bude ukončen 30.6. 2013 a vytvořené e-learningové výukové materiály přímo ovlivní studium 11 oborů ve 4 akreditovaných studijních programech Přírodovědecké a Lékařské fakulty UP. Prezenční výuka se v pilotních kurzech dotkne alespoň 800 studentů po dobu čtyř semestrů.

Vážíme si možnosti se na tomto projektu partnersky podílet a všem zúčastněným stranám přejeme dostatek dobrých nápadů, elánu a trpělivosti při jeho realizaci.

 
Mgr. Kristýna Podešvová
projektová divize, psycholog

(Na obrázku jsou chromozómy pšenice. Genetická informace je na chromozómech uložena v DNA. Ta je na obrázku obarvena tmavomodře. Speciálními postupy můžeme dokonce zviditelnit konkrétní části DNA, které nás zrovna zajímají. Zde jsou červeně, zeleně a žlutě obarveny tři různé úseky. Všechny se u pšenice mnohokrát opakují na různých chromozómech.)