Rádi bychom vás informovali o novince na poli akreditací, které naše firma poskytuje v rámci dalšího vzdělávání. V červnu tohoto roku byla naší firmě Ministerstvem práce a sociálních věcí udělena nová akreditace. Jedná se o akreditaci pro poskytování kvalifikačního kurzu Pečovatelka o děti předškolního věku. Cílem tohoto kurzu je získat kvalifikaci pro výkon povolání pečovatelky o děti předškolního věku. Vzdělávací program je zaměřen zejména na vykonávání prací spojených:

  • s přímou péčí o děti předškolního věku
  • s péčí o rodiny s těmito dětmi

Kurz bude probíhat prezenční formou, v celkovém rozsahu 170 vyučovacích hodin, pod vedením zkušených odborníků z různých oborů. Výuka bude doplňována praktickými příklady a učivo bude podáváno tak, aby bylo maximálně provázáno s praktickými činnostmi, které pečovatelka o děti předškolního věku vykonává. Kurz bude ukončen závěrečnou zkouškou a po jejím úspěšném složení získají účastníci osvědčení pro výkon povolání pečovatelky o děti předškolního věku.

Kurz obsahuje 29 bloků zaměřených na témata z následujících oblastí:

  • sociální služby (jejich systém, standardy kvality, etika, metody sociální práce, sociálně-právní minimum aj.)
  • lékařství (somatologie, pediatrie, první pomoc aj.)
  • péče o dítě (péče o zdravé a nemocné dítě, výživa a stravování, příprava pokrmů, hygiena aj.)
  • psychologie (obecná a vývojová psychologie, psychologie osobnosti, psychopatologie, krizová intervence, komunikace, asertivita aj.)
  • speciální pedagogika (aktivizační, vzdělávací a výchovné techniky, zdravotní postižení aj.)
  • odborná praxe

Prvními absolventy tohoto kurzu budou účastníci projektů Dítě není překážkou a Nechci sedět doma, které jsou financovány z Evropského sociálního fondu a naše firma je pořádá společně s Úřady práce v Olomouckém kraji.

Doufáme, že tento kurz obohatí naši nabídku dosavadních akreditací a setká se s pozitivní odezvou.

 
Mgr. Kristýna Podešvová
projektová divize, psycholog