V počítačové učebně v Kulturním a vzdělávacím středisku v Edelmannově paláci v Olomouci proběhl pod vedením lektorky Ing. Jany Hýblové kurz psaní všemi deseti prsty s použitím  stejnojmenného programu firmy pmq software. Kurz probíhal v odpoledních hodinách a zúčastnilo se jej 6 zájemců.